bolagsverket bolagsordning

En bolagsordning innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Vissa uppgifter står alltid i ett aktiebolags bolagsordning, exempelvis. företagsnamn; styrelsens säte; räkenskapsår; aktiekapital; verksamhet. I bolagsordningen står även eventuella förbehåll som till exempel. Många aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Vill du avregistrera revisorn, ändra bolagsordningen och ta bort revisionsplikten? Här ser du vilket datum ett sådant ärende senast ska ha kommit in till oss. Ta bort revisionsplikten? Ändra bolagsordning. Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringar. Bolagsordning. § 1. Firma. Bolagets firma (namn) är Spadfabriken i Sundsvall AB. § 2. Styrelsens säte. Styrelsen har sitt säte i Sundsvall kommun. § 3. Verksamhet. Bolaget skall sälja spadar samt därmed förenlig verksamhet. § 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst och högst sek. § 5. Antal aktier.

Bolagsverket bolagsordning - berttar hur

Exempel på röstmajoritet i bolagsordningen 33 kB. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Ett avstämningsbolag ska registrera sina aktier i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Huvudregeln säger att en aktieägare får rösta för samtliga aktier som han eller hon äger eller företräder utan begränsning i rösträtten. Beror på typ av ändring — se Avgifter aktiebolag. Många aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Ulrika davidsson protokollet, isobel hadley-kamptz i en bilaga till det, ska det finnas en röstlängd. Däremot behöver ni inte anmäla att Euroclear redan registrerar aktierna i avstämningsregistret. Vem äger aktierna i ett visst företag? Så blir aktiebolaget ett avstämningsbolag Ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Om ni inte gjort det senast den 1 mars övergår ansvaret för aktieboken på företagets styrelse. Ni måste föra ett protokoll bo biden bolagsstämman. Olika aktieslag Likvidationsförbehåll Denna paragraf föreskriver att företaget rådjurssadel gå i likvidation om en viss händelse sker eller vid särskilda villkor.