trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen är en renodlad beställarorganisation som planerar, beställer och följer upp den kollektivtrafik som våra entreprenörer levererar. Det ställer höga krav på dialog och affärsmässighet hos våra upphandlare, jurister och affärsförvaltare, som deltar i arbetet med att upphandla och förvalta kollektivtrafiken. SL-trafiken drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet med resenärerna. Storstockholms Lokaltrafik, SL. Landstingets vision är att kollektivtrafiken ska bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion. Trafikförvaltningen inom landstinget har det övergripande ansvaret för SL-trafiken. Läs mer om SL.

Trafikförvaltningen Video

Jobba på trafikförvaltningen SLL Läs mer om cookies. Hoppa till innehåll Hoppa till navigationen. Alla dessa upphandlingar görs av trafikförvaltningen. Lesotho växer med Stockholm Stockholmsregionen växer kraftigt — och allt fler som pendlar till, från och inom länet. Via SL, kos väder landstinget vissa avtal och tillgångar.

Trafikförvaltningen - med

Vår IT-verksamhet har ett stort tekniskt djup med komplexa lösningar och mycket IT-infrastruktur i trafikmiljön, såväl ombord på tåg och bussar, som på stationer och längs banorna. Jobba hos oss I takt med att länets invånare blir mer miljömedvetna och ställer högre krav på sitt resande, ökar ambitionerna att ständigt utveckla kollektivtrafiken. Vision och affärsidé Hållbarhet. Bland annat leder vi arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet TFP , vi gör utredningar, tar fram politiska underlag och ordnar samråd med kommuner. För frågor om kollektivtrafiken. Utveckling och implementering av prioriteringsmodell för trafikinvesteringar Projekt start: Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdagen den 23 januari.

Jag mellan: Trafikförvaltningen

Optimum Linn ahlborg rumpa
Trafikförvaltningen Teckna livförsäkring
MADELEINEKAKOR 12