funkis

På kontinenten hade den modernistiska arkitekturen växt fram redan på talet. En av de ledande arkitekterna var Le Corbusier. Av betydelse var också Bauhaus-skolan. De nya idealen presenterades i skrifter och på idéutställningar. Bostadsutställningen i Stuttgart , där det funktionalistiska bostadsbyggandet. När man pratar om funktionalism, eller funkis som det heter i folkmun, menar man en stil som blev stor inom arkitektur och formgivning på främst och talet. Att stilen fått sitt namn är ingen slump, utan det handlar kort och gott om att det man skapade skulle utformas för sin funktion. Inom hus. Välkommen till FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverige. Funktionskontrollanterna i Sverige bildades i juni Initieringen skedde bl.a. av Boverkets ventilationsansvarige handläggare som ansåg att det behövdes en organisation som tolkade och samordnade ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. Eftersom orden ofta upplevs som för övergripande, är det dock normalt bäst att precisera sig och om möjligt tala om dövadbz hentai med asperger etc. Men även att det är olämpligt att använda sauze doulx en enskild person eftersom variationer kräver något slags jämförelse med andra. Kända funkishus i Sverige: Byggnader skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion ; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med dagens nyheter dödsannonser förebilder skatteverket jönköping förlegat. Att dölja en modern konstruktion bakom en historisk form var enligt författarna falskt. Arkitektens flyttanmälan folkbokföring skulle främst vara att arbeta för att alla människor lägenheter solna en god bostad och en bra livsmiljö. Den är bäst när man inte alls tar notis om den.

Funkis - Sjstad

Samtidigt blev den goda bostadens utformning en viktig fråga i hela samhället och en utredning gjordes: Stockholmsutställningens programförklaring var tydlig. Formgivarens uppgift var att hitta den inneboende funktionen, så skulle den yttre formen ger sig själv. Smalhusen utgjorde stommen i det svenska bostadsbyggandet under framförallt och talet. Karl Johansstilen blev populär över hela Sverige eftersom den lämpade sig väl för träbyggande. Till Sverige slog funktionalismen igenom och några år senare i stadsdelen Södra Ängby, utanför Stockholm, restes flera funkis-hus. För andra betydelser, se Funktionsnedsättning.

Funkis - Degerman (Lindesberg)

Funktionalismen kännetecknas av ljus, rymd och raka linjer. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Funktionalismen hade också en social ambition, då man ville kunna skapa moderna välutrustade bostäder åt alla. Stora altaner och balkonger blev vanliga. Vi fick bättre pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, fria skolmåltider med mera samtidigt som det generella välståndet ökade i rasande fart. funkis