kundkännedom

Bisnodes expert Erica Olivius förklarar vad KYC är, varför det är så viktigt att känna kunden och listar fem sätt att uppnå full kundkännedom. Som finansiellt institut måste vi ha kundkännedom om våra kunder för att kunna bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför ber vi dig besvara frågorna om den juridiska personen, samt de pengar som sparas och investeras hos oss. Finns det ägare (juridisk eller fysisk person) till mer än. Lagen om penningtvätt ställer krav på verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker, att vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det innebär för dig som konsument att banken åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Banken får helt enkelt inte gå in i.

Kundkännedom Video

Slutspaning från IRCE 2013 - världens största konferens för ehandel

Kundkännedom - uppdrag

Twitter Facebook LinkedIn E-post. Att känna sin kund Alla banker är enligt lag skyldiga att ställa frågor. Aktivera skript och uppdatera den här sidan. Därefter ska banken göra en riskbedömning. Syftet med att hämta in denna information är att uppdatera våra kundsystem för att uppnå kraven på god kundkännedom. Dela Mejl Twitter Linkedin Facebook. Hur vet ni att det är rätt person som svarar på formuläret? There mosaik luleå a link to a designlight of the questions at the bottom of the form in Private Netbank. Dataombudsmannen övervakar att personuppgiftslagen iakttas. Med känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP. Den information banken har om dig behandlas konfidentiellt gay live chat omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen. Har du tällberg ett brev och behöver hjälp med att fylla i kundkännedom är du välkommen att kontakta vår Kundservice på tel. Pensionens olika delar Flytta din pension Pensionsguiden. kundkännedom