blåmes

Fåglar och deras läten Blåmes och Bofink. Den lilla blåmesen är med sin blågula dräkt enkel att känna igen, på fågelborden eller allra  längst ute på en gren för att leta föda. Blåmes (Cyanistes caeruleus, Eurasian Blue Tit). En ganska liten mes (10, cm) som känns igen på vitt huvud med svart ögonbrynsstreck och blå kalott. Tydligt mindre än talgoxe. Sång: Har en kort sång med ganska liten variation. Först två eller ett tre höga toner följt av en kort snabb drill med konstant.

Blåmes Video

Fåglar och deras läten Blåmes och Bofink

Blåmes - fljer med

Besöker gärna fågelbord under vintern där den hackar på talg, äter oljerika frön och bröd. Invasionsartade flyttningar, som de som regelbundet uppträder hos svartmesen , förekommer mer sällsynt hos blåmesen. Utbredningsområdets nordgräns ligger i Norge ungefär vid 67° nordlig bredd, i Sverige räcker det slutna häckningsområdet i blandskogarna till ungefär 61°, vid kustområdet i en avsmalnande remsa till 65° nordlig bredd. I Finland når utbredningen norrut likaså ungefär till Tidigare placerades den i det stora släktet Parus , men numera delas detta släkte upp i ett antal släkten och placerar blåmesen i släktet Cyanistes. Den når sitt maximum under tidig vinter, hos honor kort före äggläggningen, som är den enda tidpunkt då de är tyngre än hanar. Något mindre gynnsamma är bok- och bokblandskogar, som dock också är ganska tätt bebodda. blåmes